News and Events

There are no translations available.(Pháp lý) – Sau nhiều lần tích cực đ... [Chi tiết]

There are no translations available.Cú 'sảy chân' mới đây của đại diện Việt Nam - Viettel... [Chi tiết]

There are no translations available.Giá vàng đã phục hồi 7% ... [Chi tiết]

There are no translations available.Bộ Kế hoạch & Đầu tư đặt c... [Chi tiết]

Projects

http://ndhmoney.vn/image/journal/article?img_id=4956873&t=1359942620195
Dự án ĐZ 500KV Quảng Ninh - Mông Dương
There are no translations available.Công trình đường dây 500 kV Quảng Ninh - Mông Dương là dự án quan trọng, nằm trong chiến lược phát triển ngành điện lực khu vực Đông Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Tổng sơ đồ phát triển điện lực. Dự án có tổng chiều dài hơn 25,2km, điểm đầ...
http://ndhmoney.vn/image/journal/article?img_id=4956873&t=1359942620195 Dự án ĐZ 500KV Quảng Ninh - Mông Dương

Products

Tỷ giá - Ngoại tệ

Support Online

Business Staff 1 04.35561642 (ext: 106)
Business Staff 2 04.35561642 (ext: 101)